Ochrona Środowiska

Jesteśmy przekonani, że przedsiębiorstwo o wysokiej i zaawansowanej kulturze technicznej powinno chronić środowisko naturalne przede wszystkim poprzez rozmyślne korzystanie z jego zasobów.

Jesteśmy przekonani, że przedsiębiorstwo o wysokiej zaawansowanej kulturze technicznej powinno chronić środowisko naturalne przede wszystkim poprzez rozmyślne korzystanie z jego zasobów.

Koncentrujemy się na doskonaleniu zachowania pracowników i ich wiedzy ekologicznej oraz stosuje najlepsze dostępne technologie w planowaniu i rozwoju firmy. Dba o jakość powietrza oraz mądrze zarządza gospodarką i odpadami. Spółka prowadzi również otwartą politykę informacyjną dotyczącą wpływu produkcji na środowisko.

ALSTAL w trosce o środowisko stosuje:

  • technologie zapewniające efektywne wykorzystanie energii,
  • substancje o małym potencjale zagrożeń,
  • racjonalne zużycie wody,
  • racjonalne zużycie surowców i materiałów.

W procesach technologicznych nie wytwarzamy odpadów szkodliwych, a powstały złom stalowy, ma stałych odbiorców i jest ponownie przetwarzany.
Posiadamy umowy z jednostkami utylizującymi materiały typu puszki po farbach, czyściwa tekstylne.

Procesy technologiczne naszej wytwórni prowadzone są przy kontroli parametrów technologicznych na poszczególnych etapach produkcji. W ten sposób jednostka realizuje wymogi prawne dotyczące ochrony środowiska tj.: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska, Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 5 grudnia 2002r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 3 marca 2008r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, ustawa z dn. 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zamknij